• Samverkan

  En av skolans grundbultar, och varpå allt vilar, är en god samverkan med näringslivet. Detta är en mycket viktig del …

 • Arbetsmiljö

  En trygg studiemiljö tror vi är förutsättningen för att kunna lära sig något. Vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljön i …

 • Prioriterade mål

  LIA-skolan arbetar aktivt med prioriterade mål för verksamheten. Målen genomsyrar hela skolans arbete allt i från undervisning, praktik och hälsa …

 • Digitalisering

  Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningsystemet. Idag pratar vi mycket om att alla elever och …

Välkommen till LIA-Skolan

Vi ser till elevernas bästa

LIA-skolan är en fristående gymnasiesärskola som är belägen på väster i Örebro. Vi är en liten skola där du möts av lugn och ro, respekt och kunskap om olika funktionshinder. Vårt uppdrag att uppfylla läroplanens målsättning. Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning samt personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Våra utbildningar är utformade att främja social gemenskap, utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

3

Klassrum

2

Program

12

Lärare

27

Elever

Veckans schema & läxa

Här hittar du veckans schema och läxa:

Veckans schemaVeckans läxa

Samverkan

En av skolans grundbultar, och varpå allt vilar, är en god samverkan med näringslivet. Detta är en mycket viktig del …

Arbetsmiljö

En trygg studiemiljö tror vi är förutsättningen för att kunna lära sig något. Vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljön i …

Prioriterade mål

LIA-skolan arbetar aktivt med prioriterade mål för verksamheten. Målen genomsyrar hela skolans arbete allt i från undervisning, praktik och hälsa …

Digitalisering

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningsystemet. Idag pratar vi mycket om att alla elever och …

Hur gick det sen?

Min berättelse om hur jag upplevde skolan och hur det gick sen…

LIA-skolan har intervjuat sju personer som gått på LIA-skolan under åren 2008 och 2012. Här är deras berättelser om hur de upplevde skolan och hur det gick sen;

Vad händer hos oss?

På vår nyhetssida tar du del av den senaste informationen på LIA-skolan