Arbetsro:

Om det inte hjälper att läraren säger till berörd elev får han/ hon lämna lektionssalen.

Vårdat språk:

Om återkommande ovårdat språk förekommer blir det samtal mellan lärare och eleven.

Kränkande uttalanden:

Om detta förekommer blir det samtal mellan läraren och eleven.

Energidryck/ läsk:

Endast vid skolans anvisade platser.

Mobilanvändande:

Vårt mål är att eleverna själva ska kunna ta ansvar för sitt mobilanvändande. Detta innebär att mobilen får vara med under lektionen om den är satt på ljudlöst och ligger i fickan. Om detta inte följs får läraren beslagta mobilen och den återlämnas efter lektionens slut.

Raster och respekt:

Under raster ska det vara lugn och ro och vi ska behandla varandra med respekt. Om man vill ”stoja” får man gå ut eller till ställen där man inte stör andra (tex. ovanvåningen).

Ytterkläder:

Ingen jacka eller skor inomhus.

Vi hälsar och är artiga mot varandra

Att bli sedd och hörd är viktigt för oss på skolan