Arbetsmiljö

En trygg studiemiljö tror vi är förutsättningen för att kunna lära sig något. Vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljön i skolan.

Skolan har sina lokaler på väster i Örebro där vi hyr 500 kvm. Byggnaden består av flera rum, varav en är en stor sal med många fönster som släpper in mycket ljus, vilket bidrar till att göra lokalen trevlig. Till skolan hör ett antal stycken bärbara datorer och några ipad som eleverna använder. Vi har även ett antal minibussar och bilar så vi lätt kan åka ut när vi vill. Våra praktiska kurser håller vi delvis i en lokal i Latorp. Här lär man sig hantera de verktyg och maskiner som man använder som fastighetsskötare. Här finns traktorer, motorsågar, gräsklippare och handredskap.

Elevernas lärande och sociala utveckling

Elever som är inskrivna i särskolan har olika förutsättningar för att nå målen i kursplanerna. Varje elev på LIA-skolan har en egen studieplan (individuell studieplan) som den kursansvarige läraren fyller i när eleven nått målen i kursen. Hur eleven klarar att nå sina mål är något man tar upp vid utvecklingssamtalen vår och höst. I lektionsplaneringen utgår också läraren från målen i ämnen och ämnesplaner.