Återträff på LIA-skolan

LIA-skolan har intervjuat sju personer som alla gått på Liaskolan under åren 2008–2012. Vi har ställt några frågor till dem om tex vad som var bra under skoltiden, om det var någon speciell händelse de minns och vad eleverna gör idag m.m.

Läs mer här!