Bygg och anläggning

  • Kunskaper om olika arbets- och yrkesområden inom bygg- och anläggningsarbete.
  • Kunskaper om material, metoder och utrustning som används inom området
  • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom byggnation och anläggningsarbete på ett yrkesmässigt sätt.
  • Förmåga att välja, använda och underhålla material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.