Kom en vecka eller två när det passar och prova på att göra praktik på Lia-skolan. Du får hänga med en grupp på skolan och vara med på lektioner och i praktiskt arbete. Du får en lärare som tar hand om dig lite extra och ser till att allt fungerar. Vi är i skolan från 8.30 till 15.00.

Ja! Jag vill gärna komma på praktik till er!
[contact_form]