Kursbeskrivning

  • Innehållet i kursen ska syfta till att ge kunskap om hur man sköter och underhåller fastigheter. Det innebär att vi under den sommarhalvåret sköter grönytor åt olika företag och villaägare. Under vintertid sandar och skottar vi snö. Dessa uppgifter innebär att eleverna får kunskap om vikten att vara serviceinriktad när man möter villaägaren eller någon beställare av en tjänst.
  • I kursen ingår också verktygskunskap, både handverktyg och trädgårdsverktyg, enklare service av maskiner och redskap.
  • Vi lär ut hur återvinning fungerar och varför det är viktigt att tänka på miljön i stort, vi har en brandövning varje år där man får prova att släcka en brand under ledning av en brandinstruktör.
  • Koppla el är något som ingår då man lär sig koppla en skarvsladd på ett säkert sätt och vi talar om vikten av att vara försiktig när man handskas med el.
  • Kursen fastighetsskötsel måste ju också utbilda i vilka typer av fastigheter det finns och hur man sköter dessa vilket vi lär ut i vår teorisal. Vi talar om olika metoder att värma hus, att ta hand om avfall, fasadmaterial med mera.
  • Dessutom så lägger vi mycket stor vikt vid ergonomi och arbetsmiljö då det är så viktigt när man jobbar i en ganska utsatt bransch vad det gäller arbetsskador.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *