Kursbeskrivning

  • Kunskaper om olika fritids- och friskvårdsverksamheter.
  • Kunskaper om fritidens betydelse för människors hälsa och välbefinnande.
  • Kunskaper om verksamhetens tekniska utrustning.
  • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom verksamheten på ett säkert och serviceinriktat sätt.