Kursbeskrivning

  • Kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och om de folkhälsopolitiska målen.
  • Kunskaper om olika hälsofrämjande aktiviteter och vilka hälsoeffekter de har.
  • Förmåga att genomföra hälsofrämjande aktiviteter.