Kursbeskrivning:

  • Undervisningen i historia syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om det förflutna, d.v.s. vår historia. Genom att förstå vår historia kan vi bättre förstå vår nutid.
  • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika tiders levnadsvillkor.
  • Resultat från sina studier kommer eleverna att få presentera i muntliga, skriftliga samt digitala former.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *