LIA-skolans idrottsundervisning bedrivs större delen av läsåret på Tegelbruket. Utomhusidrotten bedrivs bl.a vid Pettersbergs idrottsplats på Norr.

Idrottsämnets centrala innehåll är att ge eleverna förutsättningar att utveckla:

  • Förmågan att planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter som utvecklar rörelseförmågan och hälsan
  • Förmågan att reflektera över vad fysiska aktiviteter och livsstilens betyder för hälsan och välbefinnande
  • Förmågan att utföra fysiska aktiviteter på ett säkert och ergonomiskt sätt