Individuellt val & data

Elever som har data som individuellt val, gör nya skogränslappar som ska lamineras. Vidare ska de göra instruktionsfilmer som ska läggas ut på gruppens egen Youtubekanal.