Information till elever och vårdnadshavare!

Smittspridningen ökar nu kraftigt i Örebro. En viktig del i att bromsa smittspridningen är smittspårning. Därför är det viktigt att du berättar i skolan för din mentor om du är sjuk eller träffat någon som är sjuk.
Eleverna ska även stanna hemma vid minsta symtom.
I dagsläget är ingen smittad på LIA skolan men om det blir så kommer alla elever få hemuppgifter under en period

För att minska smittspridningen i Örebro län har vi även beslutat att vi har nya tider i skolan för att eleverna ska slippa trängas i kollektivtrafiken.

Nya tider:
Måndag: 10.00 – 14.30
Tisdag – Fredag: 9.30 – 14.30


Vi har även valt att göra som de kommunala gymnasieskolorna för att minska trängsel i skolan. Eleverna kommer få jobba hemma olika dagar, för att det ska vara färre elever på skolan samtidemberigt.

Detta kommer i första hand gälla fram till 24 nov och förlängs vid behov.
Tack för att du hjälper till att bromsa smittspridningen!

Kristina Pettersson, Rektor LIA skolan