LIA-skolan ska vara en attraktiv arbetsgivare och skola avseende likabehandling och vår arbetsplats ska vara ett föredöme i de här frågorna.

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med den är det systematiska kvalitetsarbetet inom området. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet.

LIA-skolans likabehandlingsarbete utgår från skolverket och Diskrimineringslagen (2008:567). Klicka på knappen nedan för att ta del av vår likabehandlingsplan;

Du kan läsa mer om Skolverkets likabehandlingsplan på; www.skolverket.se