Lokalvård

  • Förståelse av lokalvårdens betydelse för hälsa och trivsel.
  • Kunskaper om produkter och utrustning som används inom lokalvård.
  • Förmåga att välja produkter och utrustning för rengöring samt underhåll inom lokalvård.
  • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom lokalvård på ett hygieniskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.