Kursbeskrivning

  • Kunskaper om färg och material inom måleri.
  • Kunskaper om metoder och tekniker samt verktyg och annan utrustning.
  • Förmåga att välja, använda och underhålla material och verktyg på ett ergonomiskt samt säkert sätt.
  • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom måleri på ett yrkesmässigt sätt.
  • Förmåga att hantera restavfall på ett miljömässigt samt säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.