Människan

  • Kunskaper om människors sociala och kulturella tillhörighet.
  • Kunskaper om människors levnadsvillkor.
  • Förmåga att möta samt bemöta människor från olika kulturer och sociala sammanhang.