Människokroppen

  • Kunskaper om kroppens organ, organsystem och fysiska utveckling.
  • Förståelse av samband mellan kroppens olika funktioner och behov av vatten, näring samt fysisk aktivitet.
  • Kunskaper om sjukdomar samt hur de påverkar organ och organsystem.