Kursbeskrivning

  • Kunskaper om olika materials egenskaper och användningsområden.
  • Kunskaper om verktyg och annan teknisk utrustning, deras konstruktion, funktion samt användningsområden.
  • Förmåga att välja och använda material, verktyg och annan teknisk utrustning på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
  • Förmåga att sköta samt underhålla material, verktyg och maskiner på ett säkert sätt.