Kursbeskrivning

  • Kunskaper om råvaror och matlagningsmetoder.
  • Förmåga att välja råvaror, metoder och utrustning vid tillagning av maträtter.
  • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom matlagning på ett hygieniskt och säkert sätt.