Min berättelse om hur jag upplevde skolan och hur det gick sen

LIA-skolan har intervjuat sju personer som alla gått på Liaskolan under åren 2008–2012. Vi har ställt några frågor till dem om tex vad som var bra under skoltiden, om det var någon speciell händelse de minns och vad eleverna gör idag m.m.

 • Varför jag började på LIA-skolan? 

Eleverna säger att det var bra upplägg, man fick trevlig reklam före skolstarten, det var bra lärare, dålig lärare på gamla skolan, intressant utbildning, bättre lärare, vill lära sig nya saker.

 • Är det någon speciell händelse du minns?

Kompisskapet, klassresan första året, en händelse då en elev körde ner traktorn i ån, roligt att skruva med maskiner, minns när jag skottade snö och det var massor av snö, fick grävmaskinutbildning och skolresan.

 • Är det något du ville göra under skoltiden som aldrig blev av?

Motorsågsutbildningen och klara körkortet.

 • Vad var bäst under din skoltid?

Matten, köra traktor, tryggheten, sociala biten, skruvandet, kamratskapet, det var lätt att resonera om något blev fel. Sedan var praktiken bra.

 • Fanns det något du drömde om under din skoltid som blivit verklighet senare?

Nej svarar de flesta, men det som några drömt om så var det körkortet framför allt.

 • Efter examen 2012 vad gjorde du då?

Jobbade i skyddad anställning, jobbade med park, jobbade på bondgård, började jobba på LIA-skolan som assistent, jobbade som vaktmästare inom industrin.

 • Vad har varit jobbigast med att bli vuxen?

Ta eget ansvar, när man ska sköta allting själv, anpassa sig känslomässigt, stå på egna ben, ekonomin, ansvarstagandet, tappar kontakten med kompisar och att hitta jobb, svårt att komma upp på morgonen.

 • Vad har varit svårast med att flytta hemifrån om du gjort det?

Ekonomin, ta ansvar, ovant att föräldrarna inte finns i närheten.

 • Har du ett förhållande?

Tre av eleverna svarar att de har ett förhållande, medans fyra av dem säger nej.

 • Har du bra kontakt med dina föräldrar?

Alla elever svarar att det har det, speciellt med mamma.

 • Vad gör du idag?

Sex av eleverna svarar att de jobbar, bl.a. på Samhall och daglig verksamhet. En elev studerar vidare.

 • Vilken inkomst har du?

Tre av eleverna får 23 000kr, en elever har 23 200kr, sedan nämner två av dem att de har socialbidrag och studiebidrag.

 • Vad skulle du önska vore bättre idag?

Mer självständig, få bättre kontakt med min mamma, måendet skulle vara bättre, byta arbetsplats, köpa bostad, ha ett jobb med fast inkomst.