Kursbeskrivning

  • Kunskaper om musik och musikaliska stildrag från olika tider och kulturer.
  • Förmåga att musicera efter noter och på gehör.
  • Förmåga att kommunicera och samspela med andra i musikaliska sammanhang.
  • Förmåga att skapa och arrangera musik, instrumentellt och digitalt.