LIA-skolan har glädjen att meddela att vi nu har fått en ny hemsida. Vår nya plattform har en modern layout och det är nu lättare att navigera sig fram, samt att vi kan förmedla löpande information på ett tydligare sätt till alla besökare, vårdnadshavare och elever.

Vår hemsida är ett levande verktyg och vi kommer löpande att fortsätta arbeta med vår externa kommunikation.