Samverkan

En av skolans grundbultar, och varpå allt vilar, är en god samverkan med näringslivet. Detta är en mycket viktig del i utbildningen. Eleverna har rätt till 22 veckors praktik under sina fyra år på skolan. Sedan 2011 har LIA-Skolan ansvaret för den yttre städningen vid en stor matbutik. Vi är där alla dagar i veckan.

Vi har även fått skötsel av flera bostadsområden i Örebro där vi både sköter vinter- och sommarunderhåll. Vi sköter även snöröjning och gräsklippning till ett flertal företag och privata villor. Under sommaren erbjuds eleverna att sommarjobba i tre veckor. Detta sker även i år med hjälp av lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Inom programmet HVO har vi samarbete med ett seniorboende, en förskola och en förskola/grundskola.