Kursbeskrivning:

  • Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika utemiljöer samt om hur dessa ska underhållas och skötas.
  • Kursen syftar till att träna eleverna i förmågan att utföra arbetsuppgifter där man tar hänsyn till anläggningens funktion och estetiska uttryck och bedöma kvalitén och resultatet av genomfört arbete.
  • I undervisningen ingår ofta maskiner och handredskap vilket betyder att man utvecklar förmågan att använda dessa på ett rationellt och miljömässigt sätt.
  • Ett återkommande inslag är att belysa vikten av att arbeta på ett ergonomiskt och rationellt sätt för att minimera skaderisker.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *