Kursbeskrivning

  • Kunskaper om teater som konstform och arbetsplats.
  • Förmåga att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer.
  • Förmåga att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.