Trafikantkunskap

  • Vanliga trafikregler för fotgängare, cyklister och förare av motorfordon.
  • Behörigheter som krävs för att framföra motorfordon.
  • Risker i trafiken i samband med användningen av alkohol och andra droger.
  • Trafikens påverkan på miljön.