Vi ser till elevernas bästa

LIA-skolan är en fristående gymnasiesärskola som är belägen på väster i Örebro. Vi är en liten skola där du möts av lugn och ro, respekt och kunskap om olika funktionshinder. Vårt uppdrag att uppfylla läroplanens målsättning. Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning samt personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Våra utbildningar är utformade att främja social gemenskap, utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.