Vård och omsorg

Ger kunskap för arbete inom tex fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola

Kurser:

 • Barnet i förskolan
 • Människokroppen
 • Människan
 • Hälsa
 • Skapande i förskolan
 • Vård och omsorg

Fastighet, anläggning & byggnation

Ger kunskaper för arbete med tex tillsyn, underhåll och reparationer gällande fastigheter inomhus och utomhus.

Kurser:

 • Basmaskin, körning 1 och 2
 • Skötsel av utemiljöer 1 och 2
 • Bygg och anläggning
 • Fastighetsskötsel
 • Naturbruksteknikens grunder
 • Växtkunskap
 • Trafikantkunskap

Individuellt valbara kurser

Eleven väljer individuellt valbara kurser utifrån intresse och önskemål.

Kurser:

 • Inriktning estetiskt verksamhet, kurserna teater och musik
 • Inriktning idrott, kurserna hälsa och friluftsliv
 • Inriktning kök, kurserna bageri- och konditorikunskap, matlagningskunskap
 • Inriktning måleri, kurserna måleri och material och verktyg
 • Inriktning data, kurs digital kompetens

Gemensamma kurser för alla

Gemensamma kurser läses av alla elever oavsett valt program

Kurser:

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Idrott och hälsa 1 och 2
 • Lokalvård
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Service och bemötande
 • Svenska