Vård och omsorg

Ger kunskap för arbete inom tex fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola

Kurser:

 • Barnet i förskolan
 • Människokroppen
 • Människan
 • Hälsa
 • Skapande i förskolan
 • Vård och omsorg

Fastighet, anläggning & byggnation

Ger kunskaper för arbete med tex tillsyn, underhåll och reparationer gällande fastigheter inomhus och utomhus.

Kurser:

 • Basmaskin, körning 1 och 2
 • Skötsel av utemiljöer 1 och 2
 • Bygg och anläggning
 • Fastighetsskötsel
 • Naturbruksteknikens grunder
 • Växtkunskap
 • Trafikantkunskap

Administration, handel och varuhantering

Hösten 2020 kommer LIA-skolan även att kunna erbjuda Programmet för administration, handel och varuhantering. Det är ett yrkesinriktat program som ger eleverna kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Eleverna läser alla kurser som är gemensamma för gymnasiesärskolan – t ex svenska, engelska, matematik och idrott. Utöver det ingår kurser specifika för programmet, t ex administration, entreprenörskap, godshantering, handel, information och kommunikation samt logistik och lager.

Individuellt valbara kurser

Eleven väljer individuellt valbara kurser utifrån intresse och önskemål.

Kurser:

 • Inriktning estetiskt verksamhet, kurserna teater och musik
 • Inriktning idrott, kurserna hälsa och friluftsliv
 • Inriktning kök, kurserna bageri- och konditorikunskap, matlagningskunskap
 • Inriktning måleri, kurserna måleri och material och verktyg
 • Inriktning data, kurs digital kompetens

Gemensamma kurser för alla

Gemensamma kurser läses av alla elever oavsett valt program

Kurser:

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Idrott och hälsa 1 och 2
 • Lokalvård
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Service och bemötande
 • Svenska