Vård och omsorg

  • Kunskaper om olika former av vård- och omsorgsarbete.
  • Kunskaper om vårdtagarens behov av stöd i vardagen.
  • Kunskaper om hygien, smitta och smittspridning.
  • Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.