Här ser du schemat för vecka 12:

  • Måndag: Skolan börjar kl 10:00. Lektioner enligt schema för grupp 1 och 3.
  • Tisdag: Lektioner enligt schema för grupp 1 och 3.
  • Onsdag: lektioner enligt schema för grupp 1 och 3.
  • Torsdag: Lektioner enligt schema. Idrott – ta med idrottskläder! Kl. 12:30 till 13:30 besök av Mikaelskyrkan. 14:00 besök av bibliotekarie Kristina.
  • Fredag: Förmiddag: åk 4: gymnasiesärskolearbetet, övriga vanliga lektioner. Eftermiddag: innebandy alternativt bakning

Med vänlig hälsning

LIA-Skolan