Viktig information till vårdnadshavare och elever

Utifrån rådande omständigheter kring Coronaviruset ska man, om man känner sig minsta sjuk, vara hemma från skolan tills att man varit frisk i två dagar.

Eftersom många är rädda för att bli smittade så kommer eleverna att kunna välja  att arbeta hemma med skoluppgifter. Om ni som vårdnadshavare anser att er ungdom ska arbeta hemifrån så finns skolmaterial som eleven kan hämta på skolan. Ni ska i så fall meddela elevens mentor, så vi vet om ni som vårdnadshavare anser att er ungdom ska arbeta hemifrån.

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera informationen på hemsida och facebook – så titta gärna där för löpande information.

Hälsningar

Personalen på LIA skolan